I sitt svar till min debattartikel om åldersbedömning hävdar Rättsmedicinalverket (RMV) att det är omöjligt att uttrycka metodens säkerhet i en procentsats [1, 2]. Detta är dock inte bara möjligt utan en självklarhet vid uppskattning av sannolikheter i kvantitativa frågor såsom åldersbedömningar. RMV:s oprecisa sannolikhetsskala skapar en dimridå som döljer den bristande kunskap man har om magnetkameraundersökning av lårbenets nedre del (MR knä). 

I min debattartikel räknade jag på risken att felbedöma barn med en kronologisk ålder nära 18 år, eftersom RMV uppger att denna grupp löper 10 procents risk för felbedömning [2, 3]. Vid beräkning av risken för att ett barn felbedöms som vuxen är det just denna del av populationen som är relevant.

En studie på visdomständer och handskelett fann att dessa mognade oberoende av varandra [4]. Det är därför inte orimligt att mognaden av visdomständer och knä också kan vara oberoende. Såsom RMV kombinerar metoderna måste risken för vardera metoden vägas samman [2]. Om RMV på vetenskaplig grund kan hävda att det föreligger en sannolik korrelation, måste dess storlek uppskattas och tas med i beräkningen. Att helt avstå från en sammanvägning av riskerna är korrekt endast om metoderna har en känd och perfekt korrelation med varandra. 

Den stora nyheten är dock RMV:s medgivande att resultaten tyder på att knä inte mognar senare än visdomständer, vilket är en kraftig avvikelse från Socialstyrelsens påståenden [5]. En ursprunglig poäng med att använda båda metoderna var enligt RMV att knä mognar senare än visdomständer och att metoderna därför skulle komplettera varandra [6]. RMV:s resultat pekar nu tvärtom på att knä mognar tidigare än visdomständer.

Justitieminister Morgan Johansson har i riksdagen hävdat att »vi har skapat ett system för medicinsk åldersbedömning som är ett av världens mest rättssäkra« [7]. När nu faktiska resultat visar att RMV:s utgångspunkt varit felaktig, är det just av rättssäkerhetsskäl tvärtom hög tid att dra i nödbromsen. Sverige bör lyfta blicken och ta intryck av hur andra länder har löst frågan med medicinska åldersbedömningar [8].