På senare tid har fler röster höjts för en oberoende granskning av metoden för medicinsk åldersbedömning i samband med asylärenden. I december ställde Svenska läkaresällskapet och Statens medicinsk-etiska råd, Smer, krav på att en sådan skulle genomföras. Och i januari slöt Barnläkarföreningen upp med samma krav.

Nu ser det ut som att en utredning också kommer att bli av.

– Mot bakgrund av den kritik som varit från experter så anser vi att det behövs en utredning för att se över det här systemet, säger Rasmus Ling, Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson, till SvD.

Utredningen ska enligt honom tillsättas under året, men några direktiv finns ännu inte. Under tiden kommer Rättsmedicinalverket (RMV) fortsätta att använda metoden och tidigare fattade beslut ska än så länge gälla. Vad som händer om utredningen i framtiden visar att åldersbedömningarna inte är adekvata vill han inte spekulera i. 

Läkartidningen har tidigare skrivit om att rättsläkare har lämnat sina jobb i protest mot hanteringen av regeringsuppdraget med de medicinska åldersbedömningarna i asylärenden. Rättsläkarnas uppsägningar skapade turbulens inom RMV, inte minst på Uppsalaenheten där flera sa upp sig.

 

Nyhetsartiklar om ämnet i Läkartidningen

Sex rättsläkare får visslarpris

Nu uttalar sig RMV-chef om läget

RMV lägger locket på

Rättsläkare lämnar RMV: »Jag kan inte stå för hanteringen av medicinska åldersbedömningar«

Så ser de medicinska åldersbedömningarna ut

Läkaresällskapet vill se granskning av RMV:s åldersbedömningar

 

Några av debattartiklarna i Läkartidningen

En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä

Åldersbestämning med röntgen eller MR – grundläggande tankefel

Rättsmedicinalverkets metod är undermålig och bör bytas

Tveksamt att slå ihop riskerna i de två metoderna

Resultat av åldersbedömningar pekar på felaktigheter i metoden

Socialstyrelsens snabbspår leder fel

Socialstyrelsen: Knä mer lovande än tänder

Rapport om medicinsk åldersbestämning ”ett hafsjobb”