Fallet handlar om en pojke som flydde ensam till Sverige och sökte asyl 2015. Han genomgick en medicinsk åldersbedömning där tillväxten av visdomständer och knäled undersöktes. 

Undersökningen av knäled visade att pojken sannolikt är över 18 år medan bedömningen av visdomständerna gav stöd för att han är minderårig. Pojken bad om ett andrahandsutlåtande från privata experter som bedömde att båda undersökningarna visade att han är minderårig. 

Men Rättsmedicinalverket ansåg att undersökningen talade för att pojken var 18 år eller äldre och till följd av detta avslogs hans ansökan om asyl.  

Anmälan till Justitiekanslern (JK) omfattar Rättsmedicinalverket, Migrationsverket och migrationsdomstolen. Civil Rights Defenders och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar begär skadestånd samt ett erkännande att pojken utsatts för människorättskränkning. 

– Att metoden fortsätter användas, trots alla larm om stor felmarginal, är under all kritik. I kombination med att Migrationsverket och migrationsdomstolarna fortsätter med sin bristfälliga bevisvärdering leder det till att barn bedöms som vuxna och felaktigt utvisas till länder där de riskerar att utsättas för grova människorättsbrott, säger Tilda Pontén, jurist på Civil Rights Defenders, i ett pressmeddelande.

Sedan mars 2017 har över 10 000 personer genomgått en medicinsk åldersbedömning. Metoden har kritiserats hårt. Både Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och Svenska läkaresällskapet har efterfrågat en oberoende granskning av ålderbedömningarna och i början av april beslutade regeringen att en utredning ska tillsättas.

Läkartidningen har tidigare skrivit om att rättsläkare har lämnat sina jobb i protest mot hanteringen av de medicinska åldersbedömningarna i asylärenden. I mars i år tilldelades de sex rättsläkare som varnat för bristerna Sjukhusläkarnas pris »Årets visslare«.

Läs mer:

Regeringen vill utreda medicinska åldersbedömningar

Sex rättsläkare får visslarpris

Nu uttalar sig RMV-chef om läget

RMV lägger locket på

Rättsläkare lämnar RMV: »Jag kan inte stå för hanteringen av medicinska åldersbedömningar«

Läkaresällskapet vill se granskning av RMV:s åldersbedömningar