Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin, prisas.

Svenska läkaresällskapet belönar genom Hippokratespriset etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet. Och i år är det alltså Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin, som får priset för »sitt mod, civilkurage och sin starka etiska kompass i läkargärningen«.

– Jag är glad och djupt hedrad över att belönas med årets Hippokratespris, säger han i en kommentar på Svenska läkaresällskapets webbplats.

Fredrik Tamsen har – inte minst här i Läkartidningen – riktat skarp kritik mot hur Rättsmedicinalverket har genomfört uppdraget med de medicinska åldersbedömningarna.

Enligt Svenska läkaresällskapets motivering belönas han nu för »sin okuvliga förmåga att med vetenskaplig stringens genomskåda sin egen arbetsgivares, uppdragsgivares, och ansvarig myndighets (RMV) tillkortakommande när det gäller brist på kunskap, erfarenhet och akademisk kompetens för att utveckla trovärdiga och rättssäkra metoder för åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn i Sverige«.

Fredrik Tamsen tar också tillfället i akt att rikta ljuset mot att den oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna som regeringen beslutat om fortfarande inte har kommit i gång. 

En granskning där man inte bara bör ta fram en bättre modell för medicinska åldersbedömningar, utan även analysera »hur det kunde gå så här snett«, anser han:

– En myndighet som Rättsmedicinalverket kan inte tillåtas agera i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet – det skadar förtroendet för rättsväsendet och i förlängningen staten.

Prisutdelningen äger rum på Svenska läkaresällskapets årshögtid den 12 november.

Nyhetsartiklar om de medicinska  åldersbedömningarna som Läkartidningen publicerat:

Sex rättsläkare får visslarpris

Nu uttalar sig RMV-chef om läget

RMV lägger locket på

Rättsläkare lämnar RMV: »Jag kan inte stå för hanteringen av medicinska åldersbedömningar«

Så ser de medicinska åldersbedömningarna ut

Läkaresällskapet vill se granskning av RMV:s åldersbedömningar

Några av debattartiklarna i Läkartidningen

En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä

Åldersbestämning med röntgen eller MR – grundläggande tankefel

Rättsmedicinalverkets metod är undermålig och bör bytas

Tveksamt att slå ihop riskerna i de två metoderna

Resultat av åldersbedömningar pekar på felaktigheter i metoden

Socialstyrelsens snabbspår leder fel

Socialstyrelsen: Knä mer lovande än tänder

Rapport om medicinsk åldersbestämning ”ett hafsjobb”