Läkartidningen har vid upprepade tillfällen berättat om bristen på diabetesläkemedlet Ozempic (semaglutid) som också gjort succé som viktminskningspreparat. En brist som med tiden gått över i en brist på samtliga läkemedel i gruppen GLP 1-analoger.

Tillverkaren Novo Nordisk sa nyligen till Läkartidningen att det kan uppstå tillfälliga restnoteringar en bit in på nästa år. I ett säkerhetsmeddelande till sjukvården flaggar tillverkaren nu för att det tillfälligt kan uppstå brist under hela 2024.

Enligt företaget kommer läget förvärras under sista kvartalet i år.

För att mildra efterfrågan på underhållsdoserna kommer Novo Nordisk att begränsa tillgången på startdosen för Ozempic. Företaget räknar med att det kommer att förhindra att nya patienter sätts in på behandlingen.

Företaget uppmanar också sjukvården att begränsa insättning av läkemedlet hos nya patienter tills läget förbättras – vilket förväntas ske under första kvartalet nästa år.

När det gäller Victoza (liraglutid), en annan GLP 1-analog, räknar tillverkaren med brist åtminstone fram till andra kvartalet 2024. Först då bör nya patienter få påbörja behandlingen.

Läs också:
Brist på läkemedel tvingar fram nya rutiner
De nya fetmaläkemedlen – revolutionen som alla väntat på