Hur fick ni idén att skriva om nack- och ryggsmärta i Läkartidningen?

Idén kom 2014 från en av handledarna, Kristian Samuelsson, som insåg att det fanns förbättringspotential avseende handläggning av patienter med nack- och ryggsmärta, en vanlig patientgrupp inom såväl öppen- som slutenvård. Under läkarutbildningen kom jag i kontakt med hans kollega, Olof Westin. Vi diskuterade det faktum att man på läkarprogrammet inte ägnar så mycket tid till att utbilda läkarstudenter i handläggningen av dessa åkommor, som ju i vissa fall kan orsaka långvarigt funktionshinder eller till och med bli potentiellt livshotande. De ansåg att jag var en lämplig kandidat att genomföra detta projekt. 

Hur fick ni fram underlaget till artiklarna?

Vi genomförde en extensiv litteraturgenomsökning med komplettering av kliniska kunskaper och färdigheter från våra mer erfarna kollegor inom ryggkirurgi, såsom handledare Helena Brisby. 

Är du själv speciellt intresserad av smärtproblematik?

Absolut, smärtproblematik är ett spännande fält! Detta innefattar en stor patientgrupp som drabbas av mycket lidande. Trots många år av intensiv forskning har man ännu inte kartlagt alla smärtmekanismer, och därför är de flesta behandlingar inte av botande karaktär. 

Har du några tankar om framtida specialitet?

Det finns många medicinska discipliner som är av intresse, och eftersom jag i nuläget är läkarstudent möter jag nya fascinerande specialiteter dagligen. Jag gillar detektivarbetet samtidigt som jag vill åtgärda problemet med mina egna händer, och därför lutar det för tillfället mest åt en kirurgisk specialitet.