Det är svårt att se vad personalen på BB Sophia genom Pär Ansved och Maria Herbstman vinner på att sprida oro kring Stockholms förlossningsvård och påstå att de politiska partier som infört privata alternativ skulle ha en ovilja mot dessa. Beskedet har, utifrån helhetsbilden och den samlade expertisen, under hela processen kring BB Sophia varit att kapaciteten finns. Samtidigt har både jag och alla andra i ledningen för Stockholms läns landsting tydligt sagt att vi uppskattar BB Sophia och arbetar för valfrihet för födande kvinnor.

Något som debattörerna inte tar upp, inte heller i sin »fakta«-sammanställning, är anledningen till att BB Sophia stänger. Som Praktikertjänsts vd har berättat räknade vårdgivaren fel. Kalkylerna för hyra, personalkostnader med mera gick inte ihop och därför har man valt att säga upp avtalet med landstinget. Vi beklagar detta. Sedan beskedet har ett intensivt arbete pågått i landstinget för trygga förlossningar, och för att så många kvinnor som möjligt även i fortsättningen ska kunna föda på det sjukhus de har valt i första hand.

BB Sophia genomför i år 1 100 förlossningar. Under året kommer de andra förlossningsklinikerna i Stockholm att öka sin verksamhet. Södersjukhuset tar emot 900 fler, Danderyds Sjukhus/BB Stockholm 650 fler, Södertälje sjukhus 425 fler och Karolinska universitetssjukhuset 950 fler. Totalt ökar kapaciteten med 2 925 förlossningar.

Tillsammans med BB Sophias verksamhet kommer alltså landstinget att kunna täcka upp för de 3 200 förlossningar BB Sophia genomförde under 2015 samt årets beräknade ökning av antalet förlossningar. Sjukhusen har också gett oss besked om att de klarar kapaciteten när det gäller neonatalvården.

I det längre perspektivet har vi fått klartecken för att bygga BB på S:t Görans sjukhus. Det finns också planer på andra lösningar. Redan i dag kan vi slå fast att en rad åtgärder kommer att realiseras som bland annat går ut på att utöka antalet förlossningar på befintliga sjukhus.

Den ekonomiska ersättningen ser likadan ut för BB Sophia som för andra kliniker. Det är inte en lösning att ge ekonomiskt stöd från landstinget för att täcka upp det privat drivna BB Sophias underskott. Vi skulle i så fall inom kort få påhälsning av en rad vårdgivare som vill ha hjälp med sin ekonomi. För debattörerna som efterfrågar ansvar bör det vara uppenbart att den vägen inte är framkomlig.

Redan i dag sker över 92 procent av alla förlossningar i Stockholms län på det sjukhus som den födande kvinnan valt i första hand. 99,85 procent får plats på någon förlossningsklinik i Stockholms län. 96 procent är enligt patientenkäten nöjda med den vård de har fått. Min plan är att de siffrorna ska bli ännu bättre, att gravida kvinnor inte ska oroa sig för var de ska föda och att personalens arbetsbörda ska bli lättare. Det är ett scenario som är fullt realistiskt.