Jag respekterar Jan Halldins åsikter om förlossningsvården och vårdval i Stockholms län landsting, men håller inte med. Anledningen till att Alliansen ville öppna möjligheten för andra aktörer att delta i vårdarbetet var och är bland annat att vi är övertygade om att det offentliga inte alltid är bäst på att ge den vård som patienterna efterfrågar eller behöver. Det beror också på att andra vårdaktörer på ett bättre sätt kan erbjuda olika inriktningar. I Stockholm har vårdvalen bidragit till bättre tillgänglighet och kortare köer för patienter. Detta ser vi, till skillnad från Jan Halldin, som något positivt. Ersättningarna inom vårdvalen är inte rörliga och gäller samtliga utförare inom respektive vårdval. Att vården i länet inte skulle utgå från människors vårdbehov eller från att hälso- och sjukvården ska prioritera de allra sjukaste är inte sant.

Att som sjukvårdsminister Gabriel Wikström säga att Alliansen i landstinget inför vårdval till vilket pris som helst är lögn. Det skulle även sjukvårdsministern se om han tittade på vår verksamhet. Det görs alltid en prövning av lämpligheten att en viss verksamhet ska införas som vårdval. Men vad är anledningen till att Socialdemokraterna anser att det offentliga, i detta fall landstinget, är den aktör som är bäst på att erbjuda vård? Varför är partiets företrädare så rädda för att släppa in andra aktörer?

När det gäller förlossningsvården har BB Sophia bedrivit en mycket omtyckt vård. Antalet föräldrar som valt BB Sophia har ökat konstant. De har i sitt sätt att bedriva vård kommit närmare det som många föräldrar i dag efterfrågar. Därför var det mycket olyckligt att Praktikertjänst valde att säga upp sitt avtal med landstinget under våren. Att Praktikertjänst inte gjorde rimliga ekonomiska kalkyler är beklagligt, men inget som vi som politiker kan råda över. Alla aktörer som så önskar får vara en del av vårdvalet, så länge de uppfyller de krav som landstinget ställer, och det gjorde Praktikertjänst.

Vi har behövt agera snabbt i den situation vi nu står inför för att kunna säkra antalet förlossningsplatser. Med gemensamma krafter har länets sex förlossningskliniker kunnat möta detta. Men långsiktigt behöver vi ta nya krafttag. Därför ger vi i Alliansens budget hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för hur förlossningsvården i länet ska utformas och hur vi ska kunna möta de förväntningar och de behov som finns. I detta arbete är trygghet, patientsäkerhet och valfrihet vägledande ord. Vi har också satsat 15 miljoner kronor extra på förlossningsvården denna sommar. Utöver detta kommer vi under 2016 att fördela 113 miljoner kronor på insatser för att förbättra kvinno- och förlossningsvården. Där handlar det bland annat om att minska antalet kejsarsnitt och förlossningsskador samt flytta ut en del öppenvårdsbesök från förlossningsklinikerna. Så tar vi som sjukvårdspolitiker i Alliansen ansvar för trygga förlossningar.