Läkartidningen har liksom flera andra stora medier kommenterat [1] uppgifter i Dagens Nyheter [2] om att en rapport från SWEDHR (Swedish Professors and Doctors for Human Rights) gällande »Vita Hjälmarna« i Aleppo citerats i FN:s säkerhetsråd, och senare av Rysslands företrädare i OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) [3, 4]. DN påpekar även att SWEDHR:s ordförande intervjuats av rysk tv och kommit med alternativa förklaringar till den påstådda attacken med kemiska vapen i Syrien den 4 april, en invändning som vi ser som kritik mot yttrandefriheten. Uppgifterna i Dagens Nyheter är i viktiga avseenden oriktiga [5], vilket vi även redogjort för i läsarkommentarer i Läkartidningen [1, 6].

På debattplats i Läkartidningen [6] använder barnläkaren Stefan Johansson uppgifterna om SWEDHR som exempel på att man som läkare »inte kan säga vad som helst i skenet av sin läkarexamen«. Han skriver bland annat: »Jag tänker på vår starka koppling till yrkesrollen när Dagens Nyheter skriver att ’en grupp svenska läkare’ figurerat i rysk propaganda-tv och där ifrågasatt uppgifter om användning av kemiska vapen i Syrien.«

Vi konstaterar att det finns flera organisationer där svenska doktorer framför sina politiska åsikter i olika samhällsfrågor (exempelvis Läkare mot kärnvapen, Läkare för miljön etc). SWEDHR borde således inte betraktas annorlunda i sammanhanget. De som är engagerade i medicinsk-etiska frågor borde i stället vara eniga med oss om att användning av döda barn i propagandasyfte är oacceptabel. 

Vi förbehåller oss rätten att – med utgångspunkt i FN-stadgan och Helsingforsdeklarationen – fritt uttala oss om krigsbrott, brott mot mänskliga rättigheter och statsmakters ingrepp i privatlivet samt medborgerliga fri- och rättigheter. SWEDHR är en absolut oberoende organisation.